Allmän tandvård

Allmän tandvård innefattar:

• förebyggande tandvård
• tandrengöring
• rotfyllning
• enklare kirurgiska ingrepp
• tandfyllning, kronor och broterapi.

Målet är att skapa en långsiktig frisk mun och jobba preventivt.

Vår tandhygienist underlättar hemarbetet för dig både innan reparativ vård och efter behandlingar. På vår klinik har hon  en nyckelroll i att hjälpa dig att förebygga karies och tandlossningssjukdomar.

Det flesta vuxna patienter har problem med olika grader av tandköttsinfektion. Undersökningar visar ett samband mellan tandköttsinflammation och systematiska sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar. Genom regelbundet hygienistbesök kan vi upptäcka tandköttsproblem i tidigt stadium innan svårare symptom utvecklas.

tandläkarmottagning lund

Målet är att skapa en långsiktigt frisk mun och jobba förebyggande så nya problem inte uppstår.

Vår tandhygienist är utbildad att även upptäcka problem i tuggfunktionen och käkleden. Därför uppskattar våra patienter de regelbundna besöken för professionell kontroll och tandrengöring.