Tandhygienist – kontinuerliga besök ger bestående munhälsa

Du kommer tidigt i kontakt med vår tandhygienist som underlättar hemarbetet för dig, både före reparativ vård och efter behandlingar.

På vår klinik i centrala Lund är det tandhygienisten som skapar förutsättningarna för att du ska få en frisk mun och ett friskt leende. Hon har en nyckelroll i att hjälpa dig att förebygga karies och tandlossningssjukdomar. Vår tandhygienist är även utbildad för att kunna upptäcka bettfunktionella problem och käkledsbesvär.

De flesta vuxna har olika grad av tandköttsinflammation. Undersökningar visar ett samband mellan tandköttsinflammation och allmänsjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar. Genom regelbundna besök hos tandhygienisten kan vi upptäcka tandköttsproblem på ett tidigt stadium innan svårare symptom utvecklas.

Varje patient är unik och vi strävar efter att individualisera din behandling efter dina personliga önskemål och behov. Vårt tandhygienist går regelbundet på vidareutbildning för att ha färsk kompetens och känna till nya uppdateringar i teknisk utrustning. Bland dina första kontakter med kliniken är ett möte med tandhygienisten för profylaktisk rengöring och en första undersökning och bedömning av din munhälsa. Det inkluderar din hälsohistoria och röntgenbilder. Efter första undersökningen föreslår tandhygienisten vad tandläkaren borde undersöka mer ingående för att planera din individuella behandling. För att bevara munhälsan går våra patienter på regelbundna besök hos tandhygienist för professionell kontroll och tandrengöring.