Bett och käkledsproblem

Hur väl bettet fungerar påverkar tändernas,
musklernas och käkledernas biomekaniska funktion,
både var för sig och framför allt i deras samspel.

Har du en käkled som knäpper och knastrar, är du öm i käkarna när du vaknar? Många ibland diffusa symptom kan komma från felaktig belastning på käkleden. Det är problem som går att avhjälpa, och inget du behöver ha besvär av.

Bett- och käkledsproblem kan orsakas av en mängd olika faktorer. För en hälsosam funktion måste käkleden, tuggmuskulaturen och tänderna jobba tillsammans utan att störa varandra.

Vi ser en ökning av tandpressning och tandgnissling. Detta resulterar i onormalt stora funktionella aktiviteter i tuggsystemet och leder till tandslitage, frakturer, muskelömhet och ibland käkledsproblem av olika grad. Ibland kan en tand eller flera tänder vara för höga, ibland saknas tänder vilket stör balansen i bettet. Det kan leda till ojämn belastning av käkled, muskulatur och tänder, som i sin tur kan ge besvär. Resultatet är ofta att lagningar och kronor ständigt går sönder.

Andra besvär kan vara huvudvärk och en käkled som knäpper och knastrar när du tuggar. Men också ömhet i ansiktet och tuggmuskulatur är typiska besvär som våra patienter berättar om vid första konsultationen. Vi analyserar symptomen grundligt för att ställa rätt diagnos.

Vi tittar på upplevda besvär och symptom och utvärderar och behandlar dem först innan den slutliga terapin utförs. Vi beslutar till exempel om att använda bettskenor i förebyggande eller terapeutisk syfte inför och efter behandlingar för att skydda dina tänder eller nya restaureringar från fortsätt slitage.