Välkommen till Dentest, tandläkarmottagning i Lund sedan 1998

De flesta av våra patienter kommer till oss för allmän tandvård, många har också hittat hit för vår unika kompetens inom bettrehabilitering och estetisk tandvård.

Tandvårdskliniken på Klostergatan i Lund startades 1998 av tandläkare Mark Evetovics. Men redan 1939 började man driva tandläkarverksamhet i detta vackra 30-talshus i Lunds historiska stadskärna.

År 2010 byggde vi om praktiken för att anpassa den efter de behov vi har som toppmodern tandvårdsklinik. Vi håller oss uppdaterade vad gäller metod, teknik och material som ständigt utvecklas i vår bransch. På så sätt får våra patienter uppleva de förbättringar som sker. Vårt mål är att ge våra patienter det allra bästa i allt från bemötande och atmosfär till handlag och slutresultat.

Tandläkare Mark Evetovics är medlem i den amerikanska och svenska akademin för estetisk tandvård (AACD, SACD) och är vidareutbildad vid välrenommerade Dawson Academy i USA och i England.

”Tandläkare och tandtekniker i SACD tillhör Sveriges bäst utbildade inom sitt fack. De är speciellt engagerade inom den kombinationen av biologisk vetenskap, materiallära, konst och hantverk som utgör estetisk/kosmetisk tandvård” (SACD)

Tandläkare Mark Evetovics tittar på samspel mellan käkled, muskulatur och tänder för att åtgärda problemen i tid. Bettfel är ett vanligt problem som på sikt kan förstöra dina friska tänder genom felaktig belastning, detta resulterar i tandslitage, frakturerade tänder eller käkledsbesvär. Allt hänger ihop.

tandvårdsklinik lund