Minimalinvasiv behandling med komposit på missfärgade lagningar

Missfärgade lagningar behandlades med den minimalinvasiva (litet ingrepp) metoden kompositfasader, på de tre mittersta framtänderna för att ge ett nytt harmoniskt leende.