Minimalinvasiv behandling med komposit på missfärgade lagningar

Missfärgade lagningar behandlades med en minimalinvasiv metod bestående av kompositfasader på de tre mittersta framtänderna för att ge ett nytt harmoniskt leende. Minimalinvasiv betyder att det inte är ett omfattande ingrepp.