Traumaskadade framtänder

Patienten skadade två tänder vid ett fall, vi ersatte dem med porslinskronor.