Glesa tänder, estetisk tandvård utförd med skalfasader

Patienten stördes av den stora glipan mellan framtänderna och av lagningar med synliga skarvar. Vi har använt fyra skalfasader och minskat mellanrummen samt förlängt tänderna. Som i många andra fall, har vi först byggt upp tändernas nya form direkt i munnen. Patienten kunde prova dessa planerade ändringar i två veckor innan vi genomförde terapin. Hon kan lita på tändernas stabilitet och den utmärkta långtidsprognosen.