Ojämnt frambett med små tapptänder behandlade med skalfasader

Patienten vill förändra sitt leende, vi behandlade med ultratunna skalfasader på de 4 mittersta framtänderna. Leendet blev med de förbättrade proportionerna mer harmoniskt i form och storlek samt friskare i färgen.