Skalfasader för felställning, estetisk tandvård

Patienten var missnöjd med sitt leende på grund av oregelbundna framtänder. Vi korrigerade här tänderna med skalfasader. Vi valde en aning ljusare färg och kunde behålla den naturliga balansen med övriga tänder.