Skalfasader på slitna korta tänder med sprickor

Patienten önskade vitt, brett ”Hollywood-leende”. Vi behandlade med tunna skalfasader för att få fram ett bländande leende med fin form, färg och storlek anpassat till patientens ansikte.