Skalfasader på korta framtänder

Korta, slitna och missfärgade tänder behandlade med skalfasader för nytt fräscht leende med förbättrad form, storlek och färg.

Före behandling

 

 

 

 

 

 

Efter behandling