Skalfasader på korta framtänder

Korta, slitna och missfärgade tänder behandlade med skalfasader för nytt fräscht leende med förbättrad form, storlek och färg.

Före behandling

 

 

 

 

 

 

Efter behandling

Stor funktionell och estetisk rekonstruktion

Patienten hade problem med sitt kraftigt nedslitna bett med korta framtänder, gamla kronor, emaljsprickor och frakturer på flera tänder – näst intill nerven.
I båda käkarna använde vi helkeramiska kronor och broar för betthöjning och för att skydda tänderna från vidare nedbrytning. Vi har återskapat en naturlig höjd i bettet och en med åldern harmonisk estetik.

Före behandling

k3-1

Efter behandling

k3-2 k3-4

Slitet bett, skador och karies

Patienten som vände sig till oss hade ett mycket slitet bett. Tänderna var missfärgade, frakturerade både i emalj och fyllningar. Det fanns tandluckor och karies. Här krävdes en omfattande munrehabilitering. Vi kombinerade helkeramiska kronor, broar och skalfasader. Resultatet vittnar om avancerad, högkvalitativ tandvårdskunskap – både för funktion samt estetik.

Före behandling

k1-1

k1-3

Efter behandling

k1-5 k1-4 k1-2