Skalfasader på korta framtänder

Korta, slitna och missfärgade tänder behandlade med skalfasader för nytt fräscht leende med förbättrad form, storlek och färg.

Före behandling

 

 

 

 

 

 

Efter behandling

Stor funktionell och estetisk rekonstruktion

Patienten hade problem med sitt kraftigt nedslitna bett med korta framtänder, gamla kronor, emaljsprickor och frakturer på flera tänder – näst intill nerven.
I båda käkarna använde vi helkeramiska kronor och broar för betthöjning och för att skydda tänderna från vidare nedbrytning. Vi har återskapat en naturlig höjd i bettet och en med åldern harmonisk estetik.

Före behandling

k3-1

Efter behandling

k3-2 k3-4

Slitet bett, skador och karies

Patienten som vände sig till oss hade ett mycket slitet bett. Tänderna var missfärgade, frakturerade både i emalj och fyllningar. Det fanns tandluckor och karies. Här krävdes en omfattande munrehabilitering. Vi kombinerade helkeramiska kronor, broar och skalfasader. Resultatet vittnar om avancerad, högkvalitativ tandvårdskunskap – både för funktion samt estetik.

Före behandling

k1-1

k1-3

Efter behandling

k1-5 k1-4 k1-2

Glesa tänder, estetisk tandvård

Patienten stördes av den stora glipan mellan framtänderna och av lagningar med synliga skarvar. Vi har använt fyra skalfasader och minskat mellanrummen samt förlängt tänderna. Som i många andra fall, har vi först byggt upp tändernas nya form direkt i munnen. Patienten kunde prova dessa planerade ändringar i två veckor innan vi genomförde terapin. Hon kan lita på tändernas stabilitet och den utmärkta långtidsprognosen.

Före behandling

e7-1

Efter behandling

e7-2 e7-3

Ersättning av gammal tandbro på framtänder, estetisk tandvård

Den här unga kvinnan ville ändra sina framtänder som i en tidigare behandling var ersatta av en metallkeramisk bro. Hon accepterade inte den odugliga funktionen eller utseendet och kom till oss för att hitta en lösning. Vi har ersatt den gamla oestetiska bron med fyra helkeramiska kronor. Vi har förändrat tändernas längd, form och färg. Patienten fick det vackra charmiga leende hon förtjänar.

Före behandling

e3-3

e3-1

Efter behandling

e3-2

e3-4

Skalfasader för felställning, estetisk tandvård

Patienten var missnöjd med sitt leende på grund av oregelbundna framtänder. Vi korrigerade här tänderna med skalfasader. Vi valde en aning ljusare färg och kunde behålla den naturliga balansen med övriga tänder.

Före behandling

e1-1

e1-3

Här ser vi resultatet, ett naturligt leende

e1-2

e1-4

Estetisk tandvård med xx

Fall DA Lorem ispum hade xxx före behandlingen

DA 1-före

Lorem ispum hade fortsätter

DA 3-före

Resultat lorem ipusm

DA 2-efter

På nära håll

DA 4-efter